Orangutan
Ağustos 8, 2018
Uğruna Şiir Yazılan Hikayeler
Ağustos 8, 2018

Felsefe Sizi Nasıl Bir Lider Yapar

İyi bir liderdeki tüm özellikler bir felsefecide de vardır.

Peki ya liderlik nedir?

Topluma yarar sağlayan, insanları bir amaç peşinde birleştirebilen, plan ve kararların eyleme dönüşmesine öncülük eden, sağlayan kişidir.

Yönetici koçluğu ve felsefi danışmanlıkla uğraşan David Brendel; bir lider olarak, kendinize öz yansıtma için zaman tanımalı ve “değerler, erdemli davranışlar ve bilgelik” gibi felsefi kavramları derinlemesine düşünmelisiniz, diye belirtmiş.

Uzun zamandır, yolunuzu bulamıyor, verimli olamıyorsanız makul bir hatırlatıcı öneren Brendel, her liderin üzerine kafa yorması gerektiğine inandığı, dört büyük düşünürün dört sorusunu altını çizerek belirtiyor.

 

Sokrates:

“Şu anki yaklaşımım hakkında birinin bana sorabileceği en zorlu soru nedir?”

Aristoteles:

“Benim için en önemli erdemli davranışlar hangileri ve onları nasıl ifade edebilirim?”

Nietzsche:

“’İrade gücümü’ nasıl yönlendiririm, kendi çıkarlarımı nasıl yönetirim ve seçtiğim değerlere uygun bir şekilde nasıl hareket ederim?”

Sartre:

“Seçimlerim ve bu seçimlerin neden olduğu sonuçların tüm sorumluluğunu nasıl üstlenebilirim?”

 

Liderlerin/Felsefecilerin Özellikleri:

1.Düşündükleri gibi yaşarlar:

Felsefeciler düşündükleri gibi yaşarlar. Örneğin; Schopenhauer özgür olmak için tüm bağlardan kopmak gerektiğini savunur. Düşündükleri gibi yaşamak onları inandıkları uğruna her şeyi yapabileceğini gösterir.

 

“Kendi tecrübenin avantajı büsbütün

kesinliğe sahip olmandır.”

Schopenhauer

 

2.İnandırıcılık:

Bir lider inandırıcı da olmalıdır. İnandığı her şey uğruna savaşmalıdır.

Saygı duyulan liderler risk almadan büyümenin ve ilerlemenin mümkün olmadığını bilirler. Aldıkları risklerin sonucu her ne olursa olsun kararlarının arkasında dururlar.

 

“ EĞER YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOLDA HİÇBİR ENGEL

YOKSA O YOL SİZİ HİÇBİR YERE GÖTÜRMEZ.”

BERNARD SHAW

 

 3.Hiç düşünülmeyeni düşünürler:

 Hiçbir lider geçmişte yapmadığı ya da gelecekte de yapamayacağı bir şeyi başkasından istemezler. Hiç düşünülmeyeni düşünürler bundan dolayı yaratıcılardır. Kimsenin etkisi altında değillerdir çünkü kendi fikirlerini sentezlerler.

 

“BİLGİNİN EFENDİSİ OLMAK İÇİN ÇALIŞMANIN

UŞAĞI OLMAK ŞARTTIR.”

BALZAC

 

4.Cesurluk:

Yenilikçi kitleleri peşlerinden getirmelidirler. Fikirlerinin üstünden kaç yıl geçmiş olsa dahi o fikirler, arayışta olan insanlara yol göstermelidir.

 

“DORUĞA DOĞRU ÇIKTIKÇA; HAYAT GÜÇLEŞİR,

RİSK ARTAR, SORUMLULUK ÇOĞALIR.”

NIETZSCHE

 

5.Farkındalık:

Liderlik satranç oynamaya benzer. Her taşın anlamı farklıdır. O anlamı bilmez ona göre oynamazsan ya kural ihlali yaparsın ya da kaybedersin. Liderlik dama oynamak gibi değildir. Her taş aynı düşünürsen; bitersin.

 

6.Açıklık ve Şeffaflık:

Açıklık ve şeffaflık her büyük liderde olan özelliklerdir. Bir lider dürüst olduğunda çevresindeki insanlarda dürüst olur, işler yolunda gitmediğinde üstünü örtmeye çalışmazlar ve direkt yanlışı aramaya koyulurlar. Şeffaflık, gece uyumayı kolaylaştırır.

 

“ DÜRÜST OLMAK CESARETİNİ GÖSTEREN KİMSE,

HİÇBİR ZAMAN YALAN SÖYLEMEK İHTİYACINI DUYMAZ.”

GEORGE HERBERT

 

 7.Sorumluluk:

İyi bir lider, çevresindekilere karşı sorumluluk sahibidir. Şirketteki tüm çalışanlar, şirketi daha iyi ya da daha kötüye götürecek bir iş yapabilir. Önemli olan, kazanan bir lider olarak bunun farkında olmak ve sorumluluk kültürünü şirkete içselleştirmeyi başarmaktır.

 

“ Hayatın %10’u başımıza gelenler, %90’ı ise

onlara nasıl tepki verdiğimizdir.”

Charles Swindoll

 

8.Dinlemek:

Bir ilişkinin temeli dinlemektir. Bu tüm toplumsal olayların temelidir ve liderliğinde temel taşlarından biridir. Liderler, karşısındaki insanın ne istediğini, beklediğini ya da ne gibi zorluklarla karşılaştığını dinlerler. Çevresindeki insanların fikirlerini önemseyip, yeniliğe açıktırlar.

 

“ Bilginin doğal sonucu konuşmak,

bilgeliğin ayrıcalığı ise dinlemektir.”

Oliver Wendell Holmes 

 

 9.Takım Çalışması:   

Liderler, çevresindekilerle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Diğerlerinin başarı kazanmasını, öne çıkmasını ve inovatif fikirleri teşvik etmek iyi bir liderin işidir. Lider bulunduğu çevre içerisinde çözüm için yaratıcı düşünebilmeyi içeren bir başarı kültürü yaratması gerekmektedir.

 

“ Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek

ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.”

Henry FordPaylaşmak Güzeldir:

Ayşe Dilan Bekar
Ayşe Dilan Bekar
Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi. Büyük bir kitaplığa sahip olmanın verdiği şansla çok iyi bir okuyucu. İyi de bir dinleyici aynı zamanda. Tiyatro oyunculuğu sayesinde kitlelere seslenmenin güzelliğini tatmış biri. En büyük dileği bu dünyada kalıcı olabilmek. “Öğrendiğiniz her bilgi, anlayışınızın malzemesidir” cümlesiyle birlikte insanlara ulaşmanın; bir şekilde yardımcı olmanın, onlara dokunmanın öneminin farkında. Dergide serbest konularda yazılar paylaşacak.